Ikus-esparru zabalduak

Ikus-esparru zabalduak
Exposición individual en la Fundación Bilbaoarte. Bilbao, 2017

La propia transparencia provoca la desaparición del propio espacio, abriéndolo y expandiéndolo. El título de la obra nos encamina hacia esa idea, al concepto de apertura. Y es que el espacio que nos protege y abraza puede llegar a ser también el que nos aprisiona. Nos impone límites, que más que físicos, también pueden llegar a ser mentales. De ahí surge, tal vez, la necesidad de atravesar las paredes invisibles mediante la luz, de superar ese ámbito, para, de alguna forma, convertirlo en espacio ilimitado. En cualquier caso, Ipiña desde un principio ha pretendido establecer una relación entre los ámbitos interiores y exteriores, ya que la separación es inevitable. ¿Acaso las últimas luces del amanecer no reducen y entristecen mi habitación? ¿Acaso el paisaje exterior no se transforma en fondo decorativo de mi casa? Los vanos ocupan un sitio especial en esta obra de Ipiña. Además de ser indispensables en el estudio de la luz que está realizando des-de hace mucho tiempo, también resultan ser una vía para el enjambre exterior: desde ahí entran hasta la cocina el cielo o el monte situado al lado de la casa. De esa forma, se convierten en punto de partida para construir sobre soportes transparentes objetos tan ligeros, frágiles y fascinantes como la misma intimidad.

 

CATÁLOGO: https://www.scribd.com/document/351054176/Ikus-esparru-zabalduak-de-Zaloa-Ipina#fullscreen&from_embed

Ikus-esparru zabalduak
Banako erakusketa Bilbaoarte Fundazioan. Bilbao, 2017

Gardentasunak berak desagerrarazten du sortzen duen espazio bera, hau ireki eta hedatuz. Lanaren izenburuak bideratzen gaitu ideia horretara orobat, zabaltzearen kontzeptura. Preseski, babestu eta besarkatzen gaituen espazioa izan daitekeelako halaber atxilotzen gaituena. Mugak jartzen dizkigu, eta hauek fisikoaz gain, mentalak ere izatera iris daitezke. Hortik beharbada bideoarekin, argiarekin, pareta ikusezinak zeharkatzeko beharra, esparrua gainditzearena espazioa, nolabait, mugagabe bihurtzeko. Edozein kasutan, Ipiñak hasieratik ezarri nahi izan du barne eta kanpoko esparruen arteko lotura, banaketa saihestezina zaiolako: ez al da egunsentiko azken argiekin nire gela txikitzen eta goibeltzen? Ez al da kanpoko paisaia nire etxearen hondo dekoratiboan bilakatzen? Baoek leku berezia hartzen dute lan honetan Ipiñarentzat, aspalditik dakarren argiaren azterketarako nahitaezkoak izateaz gain, kanpokoaren erlantzaren bidea direlako ere: bertatik sartzen dira sukalderaino zerua edota etxe pareko mendi oihantsua, eta honela, abiapuntu bihurtzen dira euskarri gardenen gainean ostera eraikitzeko, intimitatea bezain arina, hauskorra eta liluragarriak diren objektuak.

KATALOGOA: https://www.scribd.com/document/351054176/Ikus-esparru-zabalduak-de-Zaloa-Ipina#fullscreen&from_embed

«Ikus esparru zabalduak» Exposición de Zaloa Ipiña